Loading...

Våra Fastigheter

Kråketorpsgatan Mölndal

Kontors- och lagerfastighet med attraktivt läge i Åbro industriområde. På fastigheten finns tre byggander varav en kontorsbyggnad och två lagerbyggander. Byggnaderna har mycket god exponering och tillgänglighet då E6/E20 passerar strax öster om fastigheten. 150 parkeringsplatser finns kring fastigheten.

Kärragatan 8, Mölndal

Fastigheten är på 1065 kvm fördelat på 575kvm kontor, 350 kvm industri/verkstad samt 140 kvm entresol. Tomten är på 4586 kvm så den går att förädla med mer kontor/lager. Det är en låg byggnad i fina ljusa färger. Lätt att parkera och lätt att komma till buss och spårvagn. Närhet finns även till lunch- restaurang, vilket är en fördel. Bra skyltläge i Åbro industriområde gör att det är enkelt att hitta dit.

Heliumgatan 3, Åbro

Fastighet på 6 000 m2 fördelat på kontors-, lager-, och produktionsytor. Centralt läge i Åbro industriområde med mycket bra parkeringsmöjligheter i anslutning till fastigheten. Närhet till kommunikationer och enkelt att ta sig ut på lederna åt alla håll.

Taljegårdsgatan 9, Åbro

Taljegårdsgatan9

Fastighet på 760 m2 fördelat på kontors-, lager-, och produktionsytor. Centralt läge i Åbro industriområde.